A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek pályázat benyújtásának előkészítésére a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C13 kódszámú pályázati kiírásra vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök