Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 Kopor Tihamér

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnökhelyettes