Az Oktatási és Művelődési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek a kávéház üzemszerű működtetése céljára megkötött bérleti szerződése módosítására vonatkozó I. határozati javaslatot.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek a Gesztelyi ház kiállító tereinek Városi Galériaként való működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötését tartalmazó II. határozati javaslatot: A Városi Galéria megfelelő működtetéséhez + 0,5 státuszt és 100.000 Ft/hó + járulékai bérköltségét is biztosítsa a Közgyűlés a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a tárgyi eszközök átadására vonatkozó III. határozati javaslatot.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó IV. határozati javaslatot.

 

Kopor Tihamér

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnökhelyettes