A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Kós Károly Szakképző Iskolában a közétkeztetési feladat ellátásának biztosítása érdekében az előterjesztés mellékletében szereplő vállalkozási szerződés megkötését.

 

 

dr. Csőzik László 

 

elnök