A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja az Érdi Városfejlesztési Társaság 2013. évi üzleti tervét, s azzal együtt a 172.908 e Ft-os támogatás biztosítását a 2013. évi költségvetésből.

 

 

dr. Csőzik László 

 

elnök