Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja az Érdi Sport Kt. 36 000 e Ft-os támogatás biztosítását a város 2013. évi költségvetéséből.

 

 

dr. Csőzik László 

 

elnök