A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az Érd, Arany János u. 7. szám alatti 15642/A/2 hrsz alatt nyilvántartott albetét értékesítésére vonatkozó javaslatot nem támogatta. 

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök