A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásaira a bruttó 200.000,- Ft/fő keretösszeg meghatározását. 

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök