A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással  elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, hogy a testvérvárosi kapcsolatok előmozdítása érdekében pályázatot nyújtson be az Érdi Napok keretében tartandó testvérvárosi találkozó lebonyolításának költségeire.  

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök