A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  javasolja az átmeneti gazdálkodás terhére 1.700.000 Ft biztosítását a tervtanács működéséhez.

Elfogadásra javasolja 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló rendeletalkotási javaslatot.

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök