A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3  tartózkodással a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot nem támogatta. 

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök