Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az „egészségkártya vásárlására” vonatkozó határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az esetlegesen igénybe nem vett kártyák az egészségügyi rászorultság alapján jelentkezők között kerüljenek kiosztásra.

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök