Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érd, Sas utcai telephely bérletére és megvásárlására vonatkozó szerződés jóváhagyására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

 dr. Csőzik László

 

elnök