A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes