A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja „az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes