A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök