A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek a kávéház üzemszerű működtetése céljára megkötött bérleti szerződése módosítására vonatkozó I. határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Gesztelyi ház kiállító tereinek Városi Galériaként való működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötését tartalmazó II. határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a tárgyi eszközök átadására vonatkozó III. határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó IV. határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök