A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az irodaszer beszerzés biztosításához szükséges forrásra vonatkozó határozati  javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ingatlanjaira vonatkozó őrzés-védelmi feladatokra vonatkozó határozati  javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök