A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök