A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja Közgyűlésnek a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására vonatkozó határozat javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök