A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja Közgyűlésnek a megállapodás megújítására a Szülők Fóruma Egyesülettel vonatkozó határozat javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök