A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja Közgyűlésnek adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételére vonatkozó határozati  javaslatokat.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök