A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja Közgyűlésnek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására vonatkozó határozati  javaslatot.

 

Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök