A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Pulai Edina

dr. Csőzik László

elnökhelyettes

elnök