A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot, valamint

- az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozati javaslatot.

 

 Macsotay Tibor

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök