A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság  4   igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a Közgyűlésnek  javasolja a 2013. évi Kézilabda Ifjúsági Világbajnokság megrendezésének Önkormányzati támogatását  20.000.000,- Ft-tal  a 2013. évi költségvetés terhére.

 

 

 Mórás Zsolt

 

elnök