Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati elfogadását.

 

 

dr. Veres Judit

 

elnök