Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

 

Fülöp Sándorné

Mészáros Mihály

bizottsági tag

elnökhelyettes