Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati elfogadását.

 

Fülöp Sándor 

 Mészáros Mihály

bizottsági tag

elnökhelyettes