Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati elfogadását.

 

 Fülöp Sándorné

Mészáros Mihály 

bizottsági tag

elnökhelyettes