Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

Fülöp Sándorné

dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök