Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

 

 Szabó Béla

 

elnök