A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

 Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök