A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot.

 

 Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök