6/2013. (I. 29.) VÜVB. állásfoglalás

2013. jan. 30.

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan felújítási összegének jóváhagyásáról

Tovább...