A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználására vonatkozó beszámolóról” szóló határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök