A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Közterület Fenntartó kezelésében lévő Széles utcai piac és az Ercsi úti köztemető 2013. évi működéséről szóló beszámolóravonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök