A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot, azzal a kitétellel, hogy a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint a Szippant-Hat Konzorciummal 2008. május 30-án megkötött együttműködési megállapodást továbbra is tartsák hatályban, arra az esetre, ha az Érdi Szennyvíztisztító Telep valamely okból nem tudja fogadni lakossági folyékony hulladékot. 

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök