A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására” vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök