A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására” vonatkozó határozati javaslatokat.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök