A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatra vonatkozó javaslatot, és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésbe a műemlékek állagmegóvására 12 millió forint kerüljön betervezésre.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök