Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására vonatkozó határozati javaslatot.

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök