Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök