Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a közszolgáltató 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételére és díjjavaslatával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök