Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

Mórás Zsolt

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök