Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja  a Közgyűlésnek a beszámolót.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök