A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat elfogadását.

 

Kopor Tihamér

Mórás Zsolt

bizottsági tag

levezető elnök