Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

70/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a 23299 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról a temető területének bővítése céljából

Tovább...

69/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról

Tovább...

68/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozat visszavonásáról

Tovább...

67/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó terület vonatkozásában ajándékozási és telekhatár módosítási szerződés tervezet jóváhagyásáról

Tovább...

66/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

Tovább...

65/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tovább...

64/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. tőkeemeléséhez szükséges döntés meghozataláról

Tovább...

63/2014. (VIII.21.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a Sport Kft. tőkeemelésével, valamint a korábbi tagi kölcsönökkel kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...