A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2014. éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásra vonatkozó hat darab határozati javaslatot, valamint a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök