A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó terület vonatkozásában ajándékozási és telekhatár módosítási szerződés tervezet jóváhagyására” vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes